Članek z zgornjim naslovom ali z naslovom »Slovenski raziskovalci dokazali, da uživanje kravjega mleka ne škodi zdravju« in podnaslovom »Raziskovalci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani so ovrgli dvome na račun uživanja kravjega mleka. Dokazali so namreč, da ga lahko pijemo brez skrbi, čeprav vsebuje estrogen, ki naj bi negativno vplival na zdravje.«, ki ga po Slovenski tiskovni agenciji povzemajo in širijo vsi mediji, je primer neprofesionalnega, neetičnega in škodljivega novinarskega poročanja.

V resnici so slovenski znanstveniki dokazali, da estrogen v prilagojenem kravjem mleku brejih kraj ni škodljiv za zdravje laboratorijskih miši, če so ga uživale zelo kratek čas. Iz objave na Journal of Dairy Science (malo hudomušno bi to prevedli kot Časopis mlekarske znanosti) lahko preberemo naslednje.

Raziskava je trajala le 8 dni, kar je približno 1 % življenja miši, kar bi v človeškem življenju pomenilo približno 7 mesecev. Udeleženih je bilo samo 12 živali, le štirim so dodajali izjemno visoke odmerke estrogena. Kaj bi se zgodilo z mišmi, če bi enake količine mleka uživale polovico svojega življenja? Kako na miši vpliva kravje mleko kot celovita hrana? Ali obstaja kašna teoretična možnost, da bi izsledke te raziskave aplicirali na ljudi. Nič od tega raziskovalci niso raziskovali! Vpliv kravjega mleka z dodanim estrogenom na zdravje ljudi v raziskavi ni niti omenjen. Kako je potemtakem možno novinarsko sklepanje »da ga lahko pijemo brez skrbi«. Zakaj to laž prepisujejo v skoraj vseh medijih?

Torej novinarski zapis: KRAVJE MLEKO NI ZDRAVJU ŠKODLJIVO je laž, resnica pa je: ESTROGEN V KRAVJEM MLEKU NI ŠKODLJIV ZA ZDRAVJE LABORATORIJSKIH MIŠI, ČE GA JEMLJEJO ZELO KRATEK ČAS!

Raje kot za lase privlečena reklama za kravje mleko bi videl, kdo so naročniki in plačniki raziskave, finančne povezave raziskovalcev in Veterinarske fakultete z mlekarsko industrijo. Raziskovalni uspeh bi bil večji, če bi bila raziskava objavljena v neki nevtralni recenzirani znanstveni reviji in ne v glasilu ameriške mlekarske industrije.

Možnost sodobne znanosti, da iz celovite hrane izloči, analizira in uporablja posamično sestavino odpira velike možnosti manipulacije. Tudi ciankalij vsebuje nestrupen in koristen kalij in solna kislina vsebuje nujno potrebno vodo, a kot celota delujeta drugače.

Kar je do zdaj nevtralna prehranska znanost ugotovila, je, da je kravje mleko kot celota za ljudi vseh starosti nenaravna in zdravju škodljiva hrana, posebej za otroke. Kronski dokaz je dejstvo, da 75 % svetovne populacije ne more presnavljati kravjega mleka, ta odstotek je nižji v populacijah, ki uživajo kravje mleko že iz zgodnjega otroštva in tako umetno vzdržujejo sintetiziranje encima laktaze, potrebne za presnovo mlečnih sladkorjev laktoze, ki naravno preneha takoj, ko prenehamo biti dojenčki in ne uživamo hrane, ki je namenjena izključno dojenčkom. Poleg tega je kravje mleko pogost alergen, vsebina in razmerje makro in mikro hranil je povezana s številnimi avtoimunskimi boleznimi. O tem obstajajo številne dobro zasnovane in dolgo trajajoče študije na ljudeh. Zato je novinarsko sklepanje na podlagi reakcije štirih miši v osmih dneh na z estrogenom obogateno mleko brejih krav, da »uživanje kravjega mleka ne škodi zdravju« in da ga »lahko pijemo brez skrbi«, huda oblika neprofesionalizma in napačnega obveščanja javnosti.

Objavljeno v Večeru, 11, 08. 2016