Konec februarja letos sem poslal pismo predsedniku vlade, ministru za zdravje, direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in predsednici odbora za zdravstvo pri DZ RS. Bil sem, tako kot mnogi državljani, tudi sam zaskrbljen zaradi zdravstvenega stanja v državi, ki bi lahko bilo veliko boljše, če bi NIJZ spremenil svoja stališča o vitaminu D in poskrbel, da so prebivalci pravočasno obveščeni s celovitimi, ažurnimi in znanstvenimi informacijami o pomenu vitamina D.  

Vitamin D je postal najpomembnejši in najslavnejši vitamin, posebej v času epidemije, ki deluje kot učinkovito zdravilo za preprečevanje okužb, za lažji in hitrejši potek in dober izhod bolezni covida-19. S svojo močjo fascinira znanstvenike in zdravnike po celem svetu. Mnogi državljani želijo o tem vitaminu izvedeti nekaj več, zato številni obiščejo spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v upanju, da jim bo osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je »proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov« ponudila verodostojne informacije. Zato je zelo pomembno, da tako ugledna institucija občanom in drugim državnim organom ponuja ažurne, celovite, natančne in poštene informacije o snovi, ki tako pomembno vpliva na njihovo zdravje, in to ne samo v času epidemije. Vendar, na NIJZ-ovi spletni strani je veliko informacij zelo zastarelih in napačnih, mnoge informacije so nepopolne, nejasne in zato neuporabne. Z vsemi objavami o vitaminu D NIJZ škoduje javnemu zdravju. Kot avtor strokovno recenzirane knjige o vitaminu D, čutim dolžnost obvestiti javnost o teh informacijah in pozvati NIJZ, da jih nemudoma popravi. Na večino teh dezinformacij in nestrokovnih priporočil, sem že opozoril v knjigi Moč vitamina D, a v treh letih se ni spremenilo nič.

Vsebino pisma lahko preberete tukaj: 

Kako in zakaj NIJZ škoduje javnemu zdravju

Na moj dopis je NIJZ odgovoril čez en mesec. Na mojo dobro dokumentirano kritiko stališč NIJZ glede vitamina D sem prejel površen in aroganten odgovor avtorjev kritiziranih stališč.
Na mojih deset dobro utemeljenih kritik napačnih in neresničnih stališč in priporočil NIJZ-a je le-ta odgovoril zgolj s frazo, da svojih stališč in priporoči glede vitamina D ne bo spremenil, dokler se ne bodo spremenila uradna (zakonska) priporočila in smernice. Niti o eni od desetih točk ni zapisal niti enega vsebinskega komentarja ali ugotovitve, da sem napisal kaj neverodostojnega ali neresničnega.

Moje upanje, da bo NIJZ o svojih napačnih stališčih kritično premislil in jih nemudoma odpravil ter javnost obvestil o novih informacijah ter tako prispeval k javnemu zdravju, je bilo naivno. Očitno je bolj pomembno ohranjati videz nezmotljivih strokovnjakov, pa naj stane, kar hoče: izguba milijonov zaradi bolezni, kot posledice nezadostne oskrbe z vitaminom D je malenkost v primerjavi z izgubo zdravja ljudi in njihovim trpljenjem. Videti je, da so za NIJZ vse te izgube manj pomembne od izgube ugleda in položaja zaposlenih, ki jih državljani plačujemo, da skrbijo za naše zdravje in ne za svoje interese.